stichting-juconi

Wat doet

Juconi?

Juconi Nederland haalt geld op om kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika te helpen. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) in de lokale tehuizen willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen. Dit doen wij door culturele activiteiten rondom de straatkinderen te organiseren of tijdens evenementen aandacht te vragen voor de problemen van deze groep. Bovendien geven wij presentaties over het werk van de stichting en Colombia in het bijzonder.