Waarom maakt Juconi gebruik van

straatcampagnes?

Voor de continuïteit van de hulpverlening is het belangrijk dat we voldoende mensen enthousiasmeren en er genoeg giften binnenkomen. Dit noodzaakt Juconi tot het aanspreken van mensen. Dat heeft Juconi een tijdje letterlijk gedaan, op straat of aan huis. De persoonlijke gesprekken boden ons net wat meer ruimte om uit te leggen wie we zijn en wat we doen. Juconi is immers een kleine en relatief onbekende organisatie.

algemene-vragen