Juconi Adressenbestand

Ik heb post van Juconi ontvangen.

Sta ik in het adressenbestand?

Als u in het verleden een gift heeft overgemaakt aan Juconi, nemen wij u op in onze donateursadministratie. Het is mogelijk dat u daarna opnieuw een verzoek om een gift ontvangt.

Voor de werving van nieuwe donateurs hebben wij wel eens gebruik gemaakt van de bestanden van zogenaamde 'adresleveranciers', zoals MindWize. De bestanden zijn in eigendom van de leveranciers en worden beschikbaar gesteld voor direct marketing doeleinden. Pas als iemand gebruikmaakt van de bijgevoegde acceptgiro, komt diegene in ons bestand.