Veelgestelde vragen

Antwoord op al uw vragen

 

 

 

stichting-juconi

Wat doet

Juconi?

Juconi Nederland haalt geld op om kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika te helpen. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) in de lokale tehuizen willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen. Dit doen wij door culturele activiteiten rondom de straatkinderen te organiseren of tijdens evenementen aandacht te vragen voor de problemen van deze groep. Bovendien geven wij presentaties over het werk van de stichting en Colombia in het bijzonder.

Hoeveel mensen

werken er bij Juconi?

Juconi heeft een onbezoldigd bestuur en 1 bureaumedewerker. Verder werken wij veel met vrijwilligers die ons tijdens evenementen helpen.

Juconi Veelgestelde Vragen

In welke landen

is Juconi actief?

Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. Sinds enkele jaren worden ook kleinschalige projecten in Suriname financieel ondersteund.

 

 

Hoe weet ik dat mijn

donatie goed terecht komt?

Goede doelen met het Keurmerk Goede Doelen - beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie - kunnen een helder inzicht geven in wat er met jouw donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet je onder andere of wij bonafide bestuurders hebben, of we fondsenwerven volgens de gedragscode, wat onze strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.

Daarnaast brengen wij zelf jaarlijks een bezoek aan de tehuizen om te controleren of de door donateurs beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de projecten waarvoor ze bestemd zijn.

Hoe komt

Juconi aan haar geld?

Juconi heeft jaarlijks zo'n achtduizend particuliere donateurs. Daarnaast zijn er tientallen verenigingen, bedrijven en particulieren die ons helpen. Om onze projecten te financieren worden we soms geholpen door bedrijven, zo kunnen we het geld van donateurs vooral besteden aan ons uiteindelijke doel; het helpen van de straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika.

Juconi financiering

Juconi Salaris Directeur

Wat is het salaris van de

directeur van Juconi?

Juconi heeft bewust geen directie, maar een bestuur dat zich vrijwillig inzet voor de stichting. Zo komt zoveel mogelijk geld ten goede aan de straat- en zwerfkinderen in Latijns Amerika.

Hoe komt

Kan ik het jaarverslag van Juconi krijgen?

Natuurlijk! Onze jaarverslagen zijn te vinden op onze website.

Juconi jaarverslag

algemene-vragen

Zijn mijn giften

fiscaal aftrekbaar?

Een eenmalige gift is fiscaal aftrekbaar als het minmaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen op jaarbasis bedraagt. Als je een schenkingsakte op laten maken, zijn je giften volledig aftrekbaar. Met een schenkingsakte wordt je periodieke bijdrage voor 5 jaar vastgelegd. Afhankelijk van je financiële situatie en je leeftijd kun je een gedeelte van je schenking terugkrijgen. Kijk hier voor meer informatie.

Waarom maakt Juconi gebruik van

straatcampagnes?

Voor de continuïteit van de hulpverlening is het belangrijk dat we voldoende mensen enthousiasmeren en er genoeg giften binnenkomen. Dit noodzaakt Juconi tot het aanspreken van mensen. Dat heeft Juconi een tijdje letterlijk gedaan, op straat of aan huis. De persoonlijke gesprekken boden ons net wat meer ruimte om uit te leggen wie we zijn en wat we doen. Juconi is immers een kleine en relatief onbekende organisatie.

algemene-vragen

Juconi Adressenbestand

Ik heb post van Juconi ontvangen.

Sta ik in het adressenbestand?

Als u in het verleden een gift heeft overgemaakt aan Juconi, nemen wij u op in onze donateursadministratie. Het is mogelijk dat u daarna opnieuw een verzoek om een gift ontvangt.

Voor de werving van nieuwe donateurs hebben wij wel eens gebruik gemaakt van de bestanden van zogenaamde 'adresleveranciers', zoals MindWize. De bestanden zijn in eigendom van de leveranciers en worden beschikbaar gesteld voor direct marketing doeleinden. Pas als iemand gebruikmaakt van de bijgevoegde acceptgiro, komt diegene in ons bestand.

Ik sta ingeschreven in het Bel-me-niet Register en word toch nog gebeld

Waar kan ik een klacht indienen?

De inschrijving in het Bel-me-niet Register kan maximaal twee weken duren. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Daarna moeten telefoontjes dus definitief stoppen. Krijgt u vanaf zes weken na uw inschrijving nog telefoontjes, dan kunt u een klacht indienen bij ConsuWijzer. Kijk voor meer informatie hierover op de website van ConsuWijzer.

algemene-vragen

Juconi steunen

Hoe kan ik Juconi

steunen?

Je kunt Juconi op verschillende manieren helpen, zowel persoonlijk als met een bedrijf of vereniging. Je kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een donatie overmaken op NL44INGB0004784141 t.n.v. Stichting Hoop voor Straat en Zwerfkinderen of dit (link) formulier invullen. Alle hulp is welkom. Je kunt ons ook helpen door fan te worden van onze Facebook-pagina of ons volgen op Twitter en je vrienden en volgers zoveel mogelijk over ons te vertellen.

Wat gebeurt er met

mijn bijdrage?

In ons jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht wat er met het geld van donateurs wordt gedaan. Een klein gedeelte van je bijdrage wordt gebruikt voor fondsenwerving (waar ook personeelskosten onder vallen), maar het overgrote deel komt bij de straat- en zwerfkinderen van Latijns-Amerika terecht. Het geld wordt daar gebruikt voor opvang, scholing, voeding, medicijnen, kleding en recreatie.

Juconi uw bijdrage

Vrijwilligerswerk Juconi

Kan ik vrijwilligerswerk

voor Juconi doen?

Je mag ons altijd bellen of mailen om te informeren naar vrijwilligersmogelijkheden. Vrijwilligerswerk voor Juconi vindt in Nederland plaats. Indien je vrijwilligerswerk in Ecuador of Mexico wilt doen, kun je de lokale organisaties benaderen.

Ik ben donateur, hoe kan ik

een adreswijziging doorgeven?

Maak gebruik van ons contactformulier of stuur een mailtje met daarin je naam, oude adres, IBAN en je nieuwe adres naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650.

Juconi adreswijziging

Juconi rekeningnummer wijzigen

Hoe kan ik mijn

rekeningnummer wijzigen?

Maak gebruik van ons contactformulier, stuur een mailtje met daarin je naam, adres, oude IBAN en je nieuwe IBAN naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

Hoe kan ik mijn

machtiging opzeggen?

Weet je het echt zeker? Je kunt je bijdrage ook verlagen of de frequentie veranderen. Stuur een mailtje met daarin je naam, adres en IBAN naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

Juconi machtiging

Stel uw vraag

Contactformulier

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Stel hem dan via ons contactformulier.

Wat doet Juconi?

Wat doet

Juconi?

Juconi Nederland haalt geld op om kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika te helpen. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) in de lokale tehuizen willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen. Dit doen wij door culturele activiteiten rondom de straatkinderen te organiseren of tijdens evenementen aandacht te vragen voor de problemen van deze groep. Bovendien geven wij presentaties over het werk van de stichting en Colombia in het bijzonder.

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019