Werving

Waarom maakt Juconi gebruik van straatcampagnes?

Voor de continuïteit van de hulpverlening is het belangrijk dat we voldoende mensen enthousiasmeren en er genoeg giften binnenkomen. Dit noodzaakt Juconi tot het aanspreken van mensen. Dat heeft Juconi een tijdje letterlijk gedaan, op straat of aan huis. De persoonlijke gesprekken boden ons net wat meer ruimte om uit te leggen wie we zijn en wat we doen. Juconi is immers een kleine en relatief onbekende organisat

Ik heb post van Juconi ontvangen. Sta ik in het adressenbestand?

Als u in het verleden een gift heeft overgemaakt aan Juconi, nemen wij u op in onze donateursadministratie. Het is mogelijk dat u daarna opnieuw een verzoek om een gift ontvangt.

Voor de werving van nieuwe donateurs hebben wij wel eens gebruik gemaakt van de bestanden van zogenaamde 'adresleveranciers', zoals MindWize. De bestanden zijn in eigendom van de leveranciers en worden beschikbaar gesteld voor direct marketing doeleinden. Pas als iemand gebruikmaakt van de bijgevoegde acceptgiro, komt diegene in ons bestand.

Ik sta ingeschreven in het Bel-me-niet Register en word toch nog gebeld. Waar kan ik een klacht indienen?

De inschrijving in het Bel-me-niet Register kan maximaal twee weken duren. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Daarna moeten telefoontjes dus definitief stoppen. Krijgt u vanaf zes weken na uw inschrijving nog telefoontjes, dan kunt u een klacht indienen bij ConsuWijzer. Kijk voor meer informatie hierover op de website van ConsuWijzer.