Wat doet Juconi?

Juconi Nederland haalt geld op om kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika te helpen. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) in de lokale tehuizen willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen. Dit doen wij door culturele activiteiten rondom de straatkinderen te organiseren of tijdens evenementen aandacht te vragen voor de problemen van deze groep. Bovendien geven wij presentaties over het werk van de stichting en Colombia in het bijzonder.

Hoeveel mensen werken er bij Juconi?

Juconi heeft een onbezoldigd bestuur en 1 bureaumedewerker. Verder werken wij veel met vrijwilligers die ons tijdens evenementen helpen.

In welke landen is Juconi actief?

Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. Sinds enkele jaren worden ook kleinschalige projecten in Suriname financieel ondersteund.

Hebben jullie een keurmerk?

Hoe weet je als donateur waar je goed aan doet bij de keuze voor het goede doel? Los van je persoonlijke interesses wil je inzicht hebben in wat er met je donatie wordt gedaan of in ieder geval weten dat je geld goed terecht komt.

Sinds enige jaren draagt Juconi het Keurmerk Goede Doelen. Goede doelen die dit Keurmerk dragen, worden beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie en kunnen een helder inzicht geven in wat er met je donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet je onder andere of de organisatie bonafide bestuurders heeft, of ze fondsenwerven volgens gedragscode, wat hun strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.

Het dragen van dit Keurmerk is niet gratis, maar door de lage kosten (€400,- per jaar), houden we zoveel mogelijk geld over om onze doelstellingen te bereiken.

Financieel