Financieel

Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

Goede doelen met het Keurmerk Goede Doelen - beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie - kunnen een helder inzicht geven in wat er met jouw donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet je onder andere of wij bonafide bestuurders hebben, of we fondsenwerven volgens de gedragscode, wat onze strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.

Daarnaast brengen wij zelf jaarlijks een bezoek aan de tehuizen om te controleren of de door donateurs beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de projecten waarvoor ze bestemd zijn.

Hoe komt Juconi aan haar geld?

Juconi heeft jaarlijks zo'n achtduizend particuliere donateurs. Daarnaast zijn er tientallen verenigingen, bedrijven en particulieren die ons helpen. Om onze projecten te financieren worden we soms geholpen door bedrijven, zo kunnen we het geld van donateurs vooral besteden aan ons uiteindelijke doel; het helpen van de straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika.

Wat is het salaris van de directeur van Juconi?

Juconi heeft bewust geen directie, maar een bestuur dat zich vrijwillig inzet voor de stichting. Zo komt zoveel mogelijk geld ten goede aan de straat- en zwerfkinderen in Latijns Amerika.

Kan ik het jaarverslag van Juconi krijgen?

Natuurlijk! Onze jaarverslagen zijn te vinden op onze website.

Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Een eenmalige gift is fiscaal aftrekbaar als het minmaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen op jaarbasis bedraagt.Als je een schenkingsakte op laten maken, zijn je giften volledig aftrekbaar. Met een schenkingsakte wordt je periodieke bijdrage voor 5 jaar vastgelegd. Afhankelijk van je financiƫle situatie en je leeftijd kun je een gedeelte van je schenking terugkrijgen. Kijk hier voor meer informatie.