Nieuws

Actualiteit en achtergrondinformatie

jul 5, 2016

Uw hulp welbesteed. Ook als u er niet meer bent.


Nadenken over uw testament is een ingewikkeld onderwerp, maar wel erg belangrijk. Heeft u er wel eens aan gedacht om ook na uw overlijden Juconi's projecten te blijven steunen? 

Categorie: Nieuws
Ingezonden door: sven

Hoewel het een lastig en ingewikkeld onderwerp is om over na te denken, is het wel belangrijk dat u tijdig vastlegt wat u wilt dat er met uw vermogen gebeurt als u er niet meer bent. Hiermee kunt u eventuele problemen tussen erfgenamen voorkomen. Ook kunt u ervoor zorgen dat er zo min mogelijk belasting over uw nalatenschap betaald hoeft te worden, door het juiste testament op te stellen.  Naast familie en vrienden kunt u ook onze stichting opnemen in uw testament. Door Juconi een gift of legaat te schenken kunt u bijvoorbeeld bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de voormalige straatkinderen. Kinderen een toekomst bieden is een doelstelling die heel serieus wordt genomen door alle medewerkers van al onze tehuizen in Latijns-Amerika. Natuurlijk hebben niet alle kinderen dezelfde aanleg of talenten, maar ze verlaten een tehuis vrijwel allemaal met een voltooide schoolopleiding. Een beroep of vak hebben zij in die tijd eveneens leren beheersen.                                               

Om aan de programma’s van Corjuconi deel te mogen nemen verlangt de leiding van de pupillen dat zij naar school gaan en de school ook afmaken. Vervolgens dienen zij de middelbare school en een beroepsopleiding te voltooien. Voor de meer getalenteerde kinderen met een goede aanleg maakt de leiding het mogelijk dat zij naar een Hogeschool of Universiteit kunnen gaan, voor zover het budget daartoe ruimte biedt. Juconi heeft daartoe een aantal jaar geleden een studiefonds opgericht, dat zeker 10 studenten de mogelijkheid biedt om een academische graad te behalen. Uw gift of legaat kan eenzelfde bestemming krijgen, waarmee u tot in de lengte der jaren bijdraagt aan de toekomst van een kind. Wilt u meer informatie over nalaten aan Juconi? Vraag de brochure aan via info@juconi.nl of bel ons kantoor op 070-3655650.

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019