Scholing Colombia

Vanuit het Corjuconi-tehuis worden de kinderen ondersteund in hun schoolgang. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, bijles en worden voorzien in alle schoolbenodigdheden zoals uniformen, pennen en schriften. 

Voor €112,- kan één kind een jaar lang naar school en ondersteuning krijgen van gekwalificeerde medewerkers. Samen kunnen wij dat mogelijk maken!