Recreatie

 
0%
€5 van €1030

Recreatie

De verbindende werking van sport, spel, muziek, dans en festiviteiten.. lees meer »

Recreatie is een cruciaal onderdeel van het Corjuni programma en ondersteunt het resocialisatieproces.

Dans & Muziek

Muziekleraar Sánchez geeft de kinderen van het Corjuconi-tehuis met veel enthousiasme muziekles en heeft een eigen orkestje gevormd met de kinderen. Hij heeft zelf diverse muziekinstrumenten aangeschaft om dit mogelijk te maken. Wij vonden dit zo·n leuk initiatief dat wij hem hebben ondersteund in de realisatie van dit project.

Muziek doet de kinderen erg goed en het is een uitstekende manier om de vervelende dingen die zij op straat hebben meegemaakt te verwerken. Bent u benieuwd naar de cd en wilt u ook uw steentje bijdragen aan de muzieklessen voor de kinderen, koop dan één van de cd·s die de kinderen hebben opgenomen.

Sport

"Een gezonde geest in een gezond lichaam". Dat willen onze medewerksters bij Corjuconi voor de kinderen bereiken. Zij kijken daarbij naar welke natuurlijke goede aanleg er bij de kinderen ontwikkeld kan worden.

Het beoefenen van sport is van essentieel belang voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Voetballen is de favoriete sport onder de jongens in de tehuizen. Al sportend en voetballend leren zij goed in groepsverband te werken.

Sport dient ook ter versteviging van de onderlinge relaties en het aanleren van discipline. Zij groeien met het voetballen op en leren zo respectvol met anderen te spelen. Straatkinderen zijn vaak niet alleen vervreemd van volwassen, maar ook zelfs van leeftijdsgenoten. In de tehuizen wordt extra aandag besteed aan het samenspelen. Dit bevordert hun toekomstig functioneren en deelname aan de maatschappij sterk.

Vieringen

Gezamenlijk feestdagen vieren draagt veel bij aan het gevoel van iets gemeen te hebben, iets te delen. En op die manier aan het socialiseren van de kinderen. Daarom besteedt ons Corjuconi-tehuis in Colombia veel aandacht aan het vieren van de diverse feestdagen, zowel de nationale, als de traditionele en de verjaardagen. Als heel belangrijke zien zij de hieronder volgende:

Je verjaardag vieren

In Colombia is het net als hier een gewoonte om je verjaardag in huiselijke kring te vieren met je naasten. Het is een gelegenheid om met familie en vrienden samen te zijn en om tijdens het verjaardagsfeestje cadeautjes aan de jarige te geven en de taart aan te snijden.

De kinderen uit ons Corjuconi-tehuis komen uit zeer arme gezinnen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om de verjaardagen van hun kinderen met een taart, allerlei lekkernijen en cadeautjes te vieren. Om deze redenen worden bij Corjuconi iedere laatste vrijdag van de maand, de verjaardagen gevierd van alle kinderen die de afgelopen maand jarig zijn geweest. Zo voelt iedereen zich tot extra jarig en wordt er zichtbaar genoten van alle persoonlijke aandacht.

De "Dag van het Kind"
Op de laatste zaterdag van de maand april wordt de Dag van het Kind gevierd. Voor de kinderen worden er bij Corjuconi verschillende activiteiten georganiseerd. De leiding tracht op deze dag de aandacht van de kinderen af te leiden van de dagelijkse beslommeringen en de troosteloze thuissituatie even te vergeten en ze de kans te geven HUN dag op een prettige en leuke manier te vieren en een lach op hun gezichten te zien.