Jacqueline

Jacqueline groeide op in een kleine woning met haar moeder en grootmoeder in heel benauwde omstandigheden in Palmira Valle. Dankzij een van de maatschappelijk werksters van Corjuconi werd zij opgenomen in het Plan Padrino. Voor haar werd algauw een financieel pleegouder gevonden met wie zij een langdurige en vriendschappelijke relatie heeft onderhouden en die ook aan haar opleiding heeft bijgedragen. Met Juconi willen wij ieder kind de ontwikkeling bieden die overeenkomt met zijn of haar aanleg en talenten. Dat vereist een heel zorgvuldig evalueren van de mogelijkheden voor ieder kind.

Jacqueline was een goede leerlinge en slaagde voor het eindexamen van de middelbare school in 1999, mede dankzij de financiele steun vanuit Corjuconi. Door een nogal ingrijpende behandeling aan haar eigen gebit raakte zij vervuld van de wens om zelf tandarts te kunnen worden. Zij slaagde voor het toelatingsexamen en werd toegelaten tot de universiteit van Cali waar zij met succes een vijfjarige studie tandheelkunde volgde. In 2004 behaalde zij vol trots haar diploma als Algemeen Tandheelkundige.

In Colombia ben je verplicht, voordat je je beroep gaat uitoefenen, je maatschappelijk in te zetten en vrijwillig te gaan werken in een van de ziekenhuizen. Het overgrote deel van de bevolking van Palmira Valle leeft onder de armoedegrens. De kinderen kampen met grote problemen op het gebied van de mondhygiëne en hebben slechte of geen toegang tot tandheelkundezorg. Velen lijden aan malocclusie, d.w.z. het boven-gebit sluit niet goed af op het ondergebit. Gevolg ademen door mond en er treden slik problemen op.

Pas na twee jaar nadat je van de regering toestemming heb gekregen mag je je beroep zelfstandig gaan uitoefenen. In 2004 heeft Jacqueline haar bul als tandarts gehaald en vanaf dat moment is zij een tandartsenpraktijk begonnen. De kinderen van Corjuconi geeft zij als vrijwilligster de nodige tandheelkundige zorg. En in de preventieworkshops-voorlichtingsdagen onder leiding van Jacqueline krijgen de kinderen en de moeders onderricht in de verzorging van hun tanden en mondhygiëne. Jacqueline is trots haar zo vel begeerde doel te hebben bereikt en studeert nu verder in de orthodontie.