Plan Padrino

Over Plan Padrino

Met het Plan Padrino (Pleegouder-plan) wordt een kind in een van de tehuizen in Colombia financieel ondersteund door een pleegouder in Nederland. Met jouw bijdrage van € 28,75 per maand zorgen de maatschappelijk werkers ervoor dat jouw pleegkind wordt voorzien in allerlei dingen die hij of zij nodig heeft. Zo worden schoolmaterialen gekocht, zoals pennen, schriften, uniformen en boeken, maar ook toiletartikelen, kleding, schoeisel, levensmiddelen en/of medicatie, afhankelijk van waar behoefte aan is. Je draagt dan niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind, maar ook aan die van broertjes of zusjes en andere gezinsleden. Immers, ook zij worden betrokken en daarmee geholpen met de ondersteuning van het tehuis.

Los van praktische ondersteuning, draag je met het Plan Padrino ook bij aan het zelfvertrouwen van het kind. Het feit dat iemand zo ver weg zich om hem of haar bekommert, geeft het kind het gevoel iets waard te zijn.

Het grootste gedeelte (ongeveer 89%) gaat rechtstreeks naar je pleegkind. De overige 11% van je bijdrage is voor administratie- en verzendkosten.  

Bekijk hieronder direct welke kinderen met smart wachten op een pleegouder!

Vrienden voor altijd