Voorgeschiedenis

Conquista

Sinds de Conquista, de verovering van Latijns-Amerika door de Spanjaarden, zijn de oorspronkelijke bewoners van het continent ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe elite. Een kleine groep blanken had al gauw alle macht in handen en misbruikte deze om de oorspronkelijke bewoners voor zich te laten werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Er is toen een economische ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingslagen ontstaan die tot op heden zichtbaar is in de maatschappij. Nog steeds leven grote groepen mensen in landen zoals Colombia, Mexico en Ecuador in extreme armoede. Er zijn geen sociale voorzieningen en er is geen leerplicht waardoor er een kleine kans is dat de mensen onder aan de economische ladder uit hun situatie komen. Maar als deze mensen naar school zouden gaan dan hebben ze geen inkomen en hebben ze dus niks te eten.

Aantal kinderen

Een van de groepen die het meest lijdt onder de extreme economische ongelijkheid zijn de straatkinderen. In veel steden van Latijns-Amerika vormen de grote groepen straat- en zwerfkinderen een probleem van de eerste orde. Voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Velen hebben geen ouders meer of zijn uit pure nood eenvoudigweg aan zichzelf overgelaten. In de hele wereld zijn meer dan 100 miljoen straatkinderen en hiervan leeft 40% in Latijns-Amerika.

Het is eigenlijk moeilijk om je te verplaatsen in de situatie van deze kinderen... Ze leven vaak met hun familie in een groot verwaarloosd gebouw met verschillende etages met een dertigtal kamers (zgn. huurkazerne). In elk van deze kamers woont en leeft een hele familie met kinderen. Omdat de huur per dag betaald wordt, is de familie er niet eens zeker van of ze er morgen nog woont.

De ouders (vaak alleenstaande moeders) werken van ·s ochtends vroeg tot ·s avonds laat om het gezin te eten te kunnen geven. Vaak verkopen ze eetwaren op de markt of werken in de huishouding van een welgestelde familie. De mannen hebben op zijn best wat los werk, maar zijn vaak uit beeld verdwenen.

Omdat de ouders niet of nauwelijks naar school zijn geweest, zien zij het belang van een opleiding voor hun kinderen ook niet in. Kinderen worden geacht mee te helpen geld te verdienen of worden overdag aan hun lot overgelaten.

Uitbuiting

In zo´n omgeving groeien kinderen op waarbij zij nauwelijks zicht hebben op een beter toekomstig leven. Ze zijn al heel jong misbruikt en verwaarloosd met als gevolg dat ze veelal hun heil op straat gaan zoeken. Daar lonkt veel vrijheid, maar schuilt ook zoveel gevaar. Zo komen veel kinderen in de criminele milieu terecht, belanden zij in de prostitutie of worden zij slachtoffer van kinderuitbuiting. Het leven op straat is zwaar en het merendeel van de straatkinderen (70%) in Latijns-Amerika snuift dan ook lijm om de honger te stillen en om tijdelijk aan de realiteit te ontsnappen.

De levenshouding van straat- en zwerfkinderen is overleven van dag tot dag. Er is veel nodig om hen uit dit patroon van het leven te halen.

Juconi wil de straatkinderen de helpende hand bieden om uit deze vicieuze cirkel te stappen en de kans bieden om een eigen, goede toekomst op te kunnen bouwen.

Alleen samen met de kinderen kunnen wij dit doen!