Beloningsbeleid

  • Bestuurders worden niet beloond, maar ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten;
  • Jaarlijks wordt de honorering bezien van de medewerkster; aanpassingen vinden plaats op basis van prestaties, leeftijd, aantal werkuren en financiele haalbaarheid. Het streven is dat de beloning in verhouding staat tot hetgeen in de branche gangbaar is.