Doelstelling

Doelstelling

Juconi Nederland is in 1995 opgericht naar aanleiding van een verzoek van een toenmalig medewerker van Novib. De activiteiten van Juconi pasten niet in de werkwijze van Novib, waardoor bij een groep geinteresseerden het idee is ontstaan om structureel hulp te organiseren voor de straat en-zwerfkinderen in Latijns-Amerika.

Hulpverlening

Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden.Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Bewustwording

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.