Colombia

Het Corjuconihuis

In het Corjuconihuis in Colombia worden kinderen opgevangen. In plaats van te zwerven op straat kunnen zij in het tehuis terecht. Daar zitten zij niet alleen droog en veilig van alle gevaren, maar krijgen zij ook voedzame maaltijden, huiswerkbegeleiding en worden hen sociale vaardigheden aangeleerd met behulp van sport, spel, muziek en dans.

Een veilige en droge plek

Het tehuis biedt diverse faciliteiten die in de loop der jaren met steun vanuit Nederland zijn gecreëerd. Bij Corjuconi neemt een groep kinderen deel aan het hulpverleningsprogramma, maar het tehuis biedt ook een veilige plek voor buurtkinderen die willen komen spelen of even gebruik willen maken van bepaalde faciliteiten. Het tehuis is gelegen in een achterstandswijk waar het op straat betrekkelijk gevaarlijk is. Zonder de veilige muren van het tehuis zou het hulpverleningsprogramma van Juconi niet uitgevoerd kunnen worden. 

 

Corjuconihuis