Voorkomen van kinderarbeid

Persoonlijke begeleiding

Aan de hand van wekelijkse bezoekjes van een maatschappelijk werker worden de kinderen begeleid. Hierbij wordt speciaal gelet op het verminderen van de emotionele terughoudendheid van de kinderen en het vergroten van de structuur en het gevoel van veiligheid. Daarnaast ontvangen de gezinnen voedselpakketten zodat de lagere inkomsten als gevolg van de niet-werkende kinderen gecompenseerd wordt. Door deze omstandigheden aan te pakken wordt kinderarbeid in veel gevallen voorkomen.

Voor €112,- kan één kind een jaar lang naar school. Je helpt niet alleen het kind, maar doorbreekt ook de vicieuze cirkel van armoede waarin deze kinderen en hun gezinnen zich bevinden!

Juconi onderwijs persoonlijke begeleiding