Duurzaam onderwijs in Guayaquil

Als gevolg van grote armoede hoort Ecuador tot een van de landen met de hoogste percentages aan kinderarbeid en straatkinderen in Latijns Amerika. In Guayaquil, de dichtstbevolkte stad van Ecuador, bevindt zich het hoogste percentage werkende kinderen. 

Met het project 'Duurzaam onderwijs in Guayaquil' helpt het lokale Juconi-tehuis 10 gezinnen die in armoede leven. Tezamen hebben zij 42 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die zonder deze interventie hun dagen op straat doorbrengen waar zij worden blootgesteld aan diverse risico’s, zoals ongelukken, geweld, seksueel misbruik, drugs en overvallen. 

De interventie vindt plaats aan de hand van wekelijkse bezoeken die persoonsgericht zijn en zich toeleggen op een emotionele terughoudendheid en een versterking van beschermende patronen met het doel de omstandigheden die leiden tot kinderarbeid te voorkomen.

Ook voorziet het programma in voedselpakketten voor alle gezinnen, om zo de verminderde inkomsten op te vangen.

Voor €405,- kan één kind een jaar lang naar school. Je helpt niet alleen het kind, maar doorbreekt ook de vicieuze cirkel van armoede waarin deze kinderen en hun gezinnen zich bevinden!