Nieuws

Actualiteit en achtergrondinformatie

apr 7, 2016

Nieuw project van Juconi Ecuador


Duurzaam onderwijs voor jongens en meisjes die in Guayaquil op straat leven en werken. Het project is erop gericht hulp te bieden aan 42 jongens, meisjes en jongvolwassenen, en hun gezinnen.

Categorie: Nieuws
Ingezonden door: sven

Duurzaam onderwijs voor jongens en meisjes die in Guayaquil op straat leven en werken.

Het project is erop gericht hulp te bieden aan 42 jongens, meisjes en jongvolwassenen, en hun gezinnen. Het “Werkende Jeugd Programma” van JUCONI brengt systematisch bezoeken aan de gezinnen. Tijdens deze bezoeken wordt rekening gehouden met de volledige gezinssamenstelling van de werkende jongens / meisjes. Een aantal van de regelmatig aangetroffen problemen zoals, verwaarlozing, fysieke en emotionele mishandeling, seksueel misbruik, inversie van rollenpatronen etc., is op verschillende manieren van invloed op de kinderen in deze gezinnen. Onze interventie vindt plaats aan de hand van wekelijkse bezoeken die persoonsgericht zijn en zich toeleggen op een emotionele terughoudendheid en een versterking van beschermende patronen met het doel de omstandigheden die leiden tot kinderarbeid te voorkomen.

De kinderen en hun gezinnen krijgen persoonsgerichte en individuele therapeutische hulp die wordt verleend door het technische team van JUCONI dat hen twee keer per week een bezoek brengt (1 x per week de gezinspsycholoog en 1 x per week de kinderpsycholoog) Er wordt onder andere gewerkt aan de levensloop en ervaringen van de gezinnen, gesproken over de risico’s die de kinderen lopen op straat, het belang van het onderwijs wordt benadrukt en er wordt aandacht besteed aan de nadelen die kinderarbeid met zich meebrengt. Zo is lichamelijke vermoeidheid van invloed op de aandacht, concentratie en het begrip tijdens de lessen of bij het maken van het huiswerk, zij hebben geen tijd om te studeren en het (be)leven van hun jeugd wordt hen definitief ontnomen. Het JUCONI team brengt voortdurend de vorderingen op school, de gezinssituatie en al het andere dat met de desbetreffende casus te maken heeft, in kaart.

Door de beperkte financiële omstandigheden van het gezin, en ter nakoming van het voorgestelde doel om de jongens, meisjes en jongvolwassenen op school te herplaatsen, dienen de kosten gedekt te worden van: uniformen, schoenen, schoolbenodigdheden, boeken, inschrijfgelden en bijlessen. Wij moeten tevens voorkomen dat zij niet naar school gaan omdat zij niet over deze noodzakelijkheden kunnen beschikken.

Nieuw project Juconi EcuadorIn het projectvoorstel is door JUCONI een maandelijks basisvoedselpakket opgenomen. Wij onderkennen namelijk de impliciete vermindering van inkomsten die het gevolg zijn, wanneer de kinderen stoppen met werken op straat. Wij maken hierbij tevens gebruik van de mogelijkheid de moeders te instrueren om hun kinderen uitgebalanceerde en voedzame maaltijden voor te schotelen.

  • 10 Gezinnen die over beperkte financiële middelen beschikken
  • 42 Kinderen in de leeftijd tussen 4 en 13 jaar (meest kwetsbare leeftijd)
© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019