Juconi landen problematiek

Armoede en zwerfkinderen

De problematiek in deze landen

Straat- en zwerfkinderen komen vooral voor onder grote groepen mensen die in armoede leven. Exacte aantallen ontbreken door gebrek aan registraties, maar geschat wordt dat het momenteel tussen de 100 en 150 miljoen kinderen betreft. Door de steeds slechtere verdeling van welvaart in de wereld is het de verwachting dat dit aantal flink zal oplopen als er te weinig gebeurt. Het is dus belangrijk om nú in actie te komen!

Zuid-Amerika kenmerkt zich door enorme inkomensverschillen waardoor de armoede in de onderste laag van de bevolking schrijnend is. Terwijl kinderen van de rijken een topopleiding volgen, leven de kinderen van arme ouders veelal op straat. Daar proberen ze wat geld te verdienen om zo hun ouders bij te staan. Hierdoor raken ze vervreemd van de samenleving en leeftijdsgenootjes en kunnen ze bovendien niet naar school. Ze ontwikkelen ze zich op emotioneel en rationeel vlak onvoldoende.