"45,2% van de bevolking leeft onder de armoedegrens"