Juconi Aanpak

1. Operatie Vriendschap:

Het eerste contact met een kind vindt plaats op straat, of in de casas de inquilinatos (de huurkazernes). Speciaal getrainde medewerkers van Juconi trekken er dagelijks om uit om contacten te leggen en te onderhouden met de straatkinderen. Het belangrijkste is om de kinderen van de straat of de vervuilde omgeving van de huurkazernes weg te krijgen naar een gezondere en schonere omgeving. De familieband, als die er is, wordt daarbij zoveel mogelijk in ere gehouden.

2. Gewenning:

Als vervolgens het vertrouwen gewonnen is worden de kinderen opgevangen in de dagcentra of in onze eigen tehuizen. Een kind moet zich in het opvangtehuis thuis en vertrouwd gaan voelen. Bij deze stap is het erg belangrijk dat er een vertrouwensband tussen de kinderen en de medewerkers wordt opgebouwd. Het kind moet wennen aan een geheel andere leefwijze, maar ook aan zijn nieuwe kameraadjes in het huis. Tijdens deze periode worden de kinderen intensief begeleid door de maatschappelijk werksters.

3. School:

Veel kinderen zijn nog nooit eerder naar school geweest. De ouders kunnen de verplichte uniformen en leermaterialen niet betalen, of ze vinden het niet belangrijk omdat ze zelf ook niet naar school zijn geweest. Een ongedisciplineerd straatkind wordt begeleid naar een geregeld schoolbezoek, huiswerk maken en het schoonhouden van het schooluniform. Naast de gewone leerstof wordt heel veel aandacht besteed aan het bijbrengen van waarden en normen. De meeste van de kinderen blijken heel leergierig te zijn. De ouders (vaak alleenstaande moeders) worden zoveel mogelijk betrokken bij het programma. Het is erg belangrijk dat zij zien hoe belangrijk de ontwikkeling van hun kind is en dat ze er bij betrokken blijven.

4. Samenspel:

Tenslotte moeten de kinderen weer leren spelen met anderen. Een straatkind is vaak niet alleen vervreemd van volwassenen maar ook van leeftijdsgenoten. Uiteindelijk is het natuurlijk erg belangrijk dat de kinderen goed met leeftijdsgenoten om kunnen gaan.

Hoe wij werken