Focus op ontwikkeling

Hoe gaan wij te werk?

Juconi aanpak

 • Operatie vriendschap

  Speciaal getrainde medewerkers van Juconi trekken er dagelijks op uit om contacten te leggen met straatkinderen. Zo proberen zij hen van de straat te krijgen naar een gezondere en schonere omgeving.

 • Gewenning

  Als vervolgens het vertrouwen gewonnen is worden de kinderen opgevangen in de dagcentra of in onze eigen tehuizen. Een kind moet zich in het opvangtehuis thuis en vertrouwd gaan voelen. De focus ligt op het opbouwen van een vertrouwensband tussen de kinderen en medewerkers.

 • School

  Veel kinderen zijn nog nooit eerder naar school geweest. Een ongedisciplineerd straatkind wordt begeleid naar een geregeld schoolbezoek, huiswerk maken en het schoonhouden van het schooluniform. Naast de gewone leerstof wordt heel veel aandacht besteed aan het bijbrengen van waarden en normen.

 • Samenspel

  Tenslotte moeten de kinderen weer leren spelen met anderen. Een straatkind is vaak niet alleen vervreemd van volwassenen maar ook van leeftijdsgenoten. Uiteindelijk is het natuurlijk erg belangrijk dat de kinderen goed met leeftijdsgenoten om kunnen gaan.