Juconi Aanpak

Een bewezen en geprezen methode

Focus op ontwikkeling

Hoe gaan wij te werk?

Juconi aanpak

 • Operatie vriendschap

  Speciaal getrainde medewerkers van Juconi trekken er dagelijks op uit om contacten te leggen met straatkinderen. Zo proberen zij hen van de straat te krijgen naar een gezondere en schonere omgeving.

 • Gewenning

  Als vervolgens het vertrouwen gewonnen is worden de kinderen opgevangen in de dagcentra of in onze eigen tehuizen. Een kind moet zich in het opvangtehuis thuis en vertrouwd gaan voelen. De focus ligt op het opbouwen van een vertrouwensband tussen de kinderen en medewerkers.

 • School

  Veel kinderen zijn nog nooit eerder naar school geweest. Een ongedisciplineerd straatkind wordt begeleid naar een geregeld schoolbezoek, huiswerk maken en het schoonhouden van het schooluniform. Naast de gewone leerstof wordt heel veel aandacht besteed aan het bijbrengen van waarden en normen.

 • Samenspel

  Tenslotte moeten de kinderen weer leren spelen met anderen. Een straatkind is vaak niet alleen vervreemd van volwassenen maar ook van leeftijdsgenoten. Uiteindelijk is het natuurlijk erg belangrijk dat de kinderen goed met leeftijdsgenoten om kunnen gaan.

"Alle hulp kunnen we gebruiken"

Een stukje geschiedenis

Juconi Aanpak

Sinds de Conquista, de verovering van Latijns-Amerika door de Spanjaarden, zijn de oorsponkelijke bewoners van het continent ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe elite. Daarmee ontstond ook economische ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingslagen en nog steeds leven grote groepen mensen in landen als Colombia, Mexico en Ecuador in extreme armoede. 

Van de 100 miljoen straatkinderen ter wereld leeft maar liefst 40% in Latijns-Amerika en zij lijden wellicht nog het meest onder de ongelijkheid in deze landen. Op hun beurt zorgen ook zij weer voor enorme problemen, doordat ze vaak op zichzelf aangewezen zijn.

Juconi aanpak geschiedenis

Vicieuze cirkel doorbreken

De Juconi aanpak

Wanneer de kinderen nog wel met hun familie leven, is dit vaak in een soort huurkazerne met meerdere gezinnen. De huur wordt er per dag betaald en dus is het gezin er nooit zeker van dat zij morgen nog een huis hebben. Van de kinderen wordt verwacht dat zij helpen met geld verdienen en dus kunnen zij overdag niet naar school.

In zo'n omgeving groeien kinderen op die nauwelijks zicht hebben op een beter toekomstig leven. Zij zoeken veelal op straat hun heil, waar veel vrijheid lonkt maar evenveel gevaar schuilt. 70% snuift bijvoorbeeld lijm om de honger te stillen en tijdelijk aan de realiteit te ontsnappen. Juconi wil deze vicueuze cirkel doorbreken en hen helpen een eigen, goede toekomst op te bouwen. Daarbij hanteren we een aanpak gebaseerd op vier kernwaarden, die door UNESCO Mexico als zeer veelbelovend wordt geprezen.

Ervaringsverhaal

Maatschappelijk werkster Carmen

Het werken met een jongen of een meisje en hun gezin gebeurt in twee fasen. Eerst hebben we therapeutische gesprekken met ieder gezinslid en daarna focussen we ons op het gehele gezin. Wij oordelen niet, zijn volhardend, altijd respectvol en waarderen dat zij de experts zijn in hun leven.

"Wij oordelen niet, wij zijn volhardend en altijd respectvol"

Wij helpen hen bij het onder ogen komen van hun angsten en geven geleidelijk en op zachte manier grenzen aan, om zo zekerheid te creëren en de kinderen te leren reflecteren. Door deze onvoorwaardelijke relatie met hen aan te gaan leren we hen ook om relaties aan te gaan met anderen.

 

Juconi ervaringsverhaal Carmen

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019