Nieuws

Actualiteit en achtergrondinformatie

jul 26, 2016

Het belang van omgaan met leeftijdsgenoten


Eén van de pijlers van Juconi is het stimuleren van voormalig straatkinderen om weer om te gaan met hun leeftijdsgenootjes. Vaak zijn straatkinderen niet alleen vervreemd van volwassenen, maar ook van kinderen, doordat ze lange tijd op zichzelf aangewezen zijn geweest. Naast dat een kind op deze manier weer echt kind kan zijn, is omgaan met leeftijdsgenootjes om meerdere redenen ontzettend belangrijk. 

Categorie: Nieuws
Ingezonden door: sven

Emotioneel support

 Met omgang met leeftijdsgenoten bedoelen we niet dat de kinderen waarmee gespeeld wordt van exact dezelfde leeftijd hoeven te zijn, maar wel dat ze in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. Dat betekent dat de kinderen zich aan elkaar kunnen identificeren doordat ze op hetzelfde sociale, cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau zitten. Hierdoor begrijpen ze elkaars gedachten en emoties en vinden ze daarin support, geborgenheid en bondgenootschap.

De ontwikkeling van het kind

Naast de emotionele waarde te danken aan de vorming van vriendschappen, is dit samenspel juist ook erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind, wat verder gaat dan de dingen die hij op school kan leren. Vriendschappen spelen namelijk een grote rol bij het leren van waarden en normen. Deze invloed is minstens zo groot als die van de opvoeding thuis en op school.

Doordat een kind graag de vriend van een ander kind wil zijn dat hij bewondert, zal hij zich automatisch gaan aanpassen om te lijken op de ander. Op die manier is de kans namelijk groter dat er een vriendschap zal ontstaan. Hiermee vormt de ontwikkeling van vriendschappen dus ook een enorm belangrijke manier in de ontwikkeling van de eigen identiteit, sociale vaardigheden en ook inzicht in de standpunten en meningen van andere personen. En dat alles door te spelen en om te gaan met andere kinderen!

Om al deze redenen is samenspel een belangrijke pijler binnen het Juconi programma en brengt de opvang van de tehuizen de kinderen zoveel meer dan alleen een veilig thuis en educatie. Het geeft ze een toekomst in een maatschappij waarin goed ontwikkelde sociale vaardigheden van levensbelang zijn!

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019