Nalaten

Nalaten is persoonlijk

Uw nalatenschap is een heel persoonlijk onderwerp. Het is ook best ingewikkeld om een testament op te stellen, waardoor men er tegenop ziet. Maar het is wel belangrijk dat u tijdig nadenkt over wat u wilt dat er met uw vermogen gebeurt als u komt te overlijden. Hiermee kunt u eventuele problemen tussen erfgenamen voorkomen. Ook kunt u ervoor zorgen dat er zo min mogelijk belasting over uw nalatenschap betaald hoeft te worden, door het juiste testament op te stellen.

Nalaten aan Juconi

Naast familie en vrienden kunt u ook onze Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – Juconi opnemen in uw testament. Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status zijn wij geen erfbelasting verschuldigd. Met uw nalatenschap kunnen wij ons goede werk voort blijven zetten en de straat- en zwerfkinderen een hoopvolle toekomst bieden.

Ik wil graag meer weten


Meer informatie

Juconi als erfgenaam

Door Juconi als legataris te benoemen, krijgen wij een legaat. Dit kan een (vastgesteld) geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed, zoals een huis of een waardevol schilderij.

Juconi als legataris

Door Juconi als legataris te benoemen, krijgen wij een legaat. Dit kan een (vastgesteld) geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed, zoals een huis of een waardevol schilderij.

Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.