Een bijzonder

Nalatenschap

Naast familie en vrienden kunt u ook Juconi opnemen in uw testament. Wij zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status zijn wij geen erfbelasting verschuldigd. Met uw nalatenschap kunnen wij ons goede werk voort blijven zetten en de straat- en zwerfkinderen een hoopvolle toekomst bieden.

Lees meer

Schenken met

belastingvoordeel

Omdat Juconi een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunnen uw giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt dan met hetzelfde netto schenkingsbedrag meer doneren, doordat u het bedrag kunt aftrekken van de belasting. Op die manier kunnen we nog meer kinderen helpen en wordt uw geld besteed waarvoor het bedoeld is!

Lees meer