Gedeeltelijk aftrekbaar

Als gewone gift

Giften aan Juconi zijn aftrekbaar van uw inkomen. Er geldt wel een drempel, namelijk uw totaal aan giften aan goede doelen in een jaar moet hoger zijn dan € 60 en meer zijn dan 1% (van uw verzamelinkomen). Wat u aan giften meer heeft betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Als het maar onder het maximum van 10% van uw verzamelinkomen blijft. 

Volledig aftrekbaar

Als periodieke schenking

Als u van uw gift een periodiek schenking maakt, is het volledige bedrag aftrekbaar. Er geldt dan geen drempel. De voorwaarde is alleen dat u vijf jaar lang eenzelfde bedrag schenkt. Dat hoeft tegenwoordig niet meer met een notariële akte vastgelegd te worden. Het invullen van een overeenkomst volstaat. Die vindt u hieronder.