Zonder erfbelasting

Nalaten aan Juconi

Naast familie en vrienden kunt u onze Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – Juconi opnemen in uw testament. Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status zijn wij geen erfbelasting verschuldigd. Met uw nalatenschap kunnen wij ons goede werk voort blijven zetten en de straat- en zwerfkinderen een hoopvolle toekomst bieden. Er zijn twee manieren waarop u Juconi kunt opnemen in uw testament: