Een legaat toekennen

aan Juconi

Een legaat is een bepaald bedrag of goed dat u aan Juconi nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament, bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij.  

Juconi tot (mede-)erfgenaam

benoemen

U kunt er ook voor kiezen Juconi als (mede-)erfgenaam te benoemen. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel van uw nalatenschap.