Nalatenschap

Een bijzondere manier van helpen

Zonder erfbelasting

Nalaten aan Juconi

Naast familie en vrienden kunt u onze Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – Juconi opnemen in uw testament. Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status zijn wij geen erfbelasting verschuldigd. Met uw nalatenschap kunnen wij ons goede werk voort blijven zetten en de straat- en zwerfkinderen een hoopvolle toekomst bieden. Er zijn twee manieren waarop u Juconi kunt opnemen in uw testament:

Een legaat toekennen

aan Juconi

Een legaat is een bepaald bedrag of goed dat u aan Juconi nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament, bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij.  

Juconi tot (mede-)erfgenaam

benoemen

U kunt er ook voor kiezen Juconi als (mede-)erfgenaam te benoemen. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel van uw nalatenschap. 

"Een heel bijzonder nalatenschap"

Ja,

Ik wil graag meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van nalaten aan Juconi? Vul dan het formulier hieronder in. Dan nemen wij graag persoonlijk contact met u op.

Nalatenschappen aan goede doelen zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat Juconi geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfenissen, anders dan andere erfgenamen. Een deel van uw nalatenschap kan dus volledig ten goede komen aan de straat- en zwerfkinderen. 

 

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019