Ervaringsverhalen

In de afgelopen 25 jaar zijn er in Mexico meer dan 2.900 jongens, meisjes, jongvolwassenen en hun ouders geslaagd voor het Juconi-programma. Een aantal van hen is gevraagd op welke wijze hun leven is veranderd sinds zij bij Juconi binnenkwamen. Dit is wat zij antwoordden:

Het verhaal van Yazmin:

"We waren vulgair en zelfs onbeleefd"

Toen wij Juconi leerden kennen waren mijn broertjes en ik al aardig ontspoord: wij werkten op straat, verkochten kauwgom, maakten de voorruiten van auto’s schoon en bedelden; we waren behoorlijk grofgebekt, vulgair en zelfs onbeleefd tegen onze begeleiders. Maar zij stonden altijd voor ons klaar, met een onvermoeibaar geduld hielpen zij ons met het veranderen van onze houding en het op een nette manier met anderen communiceren. Wij werden ook veel geholpen met ons huiswerk, kregen voedselpakketten en, nog veel belangrijker, het vinden van andere manieren om in ons onderhoud te voorzien en het in orde maken van onze publieke zorgverzekering.

Het verhaal van Roberto:

"Ik leerde dat alles wat ik deed gevolgen had"

Toen ik bij Juconi kwam was ik zes jaar oud. Ik was erg impulsief, sloeg en vocht vaak met anderen, was voortdurend kwaad en, hoewel ik nog klein was, al van verschillende scholen gestuurd. Ik heb zeven jaar in het Juconi tehuis gewoond; ik kreeg daar mijn eigen verantwoordelijkheden en leerde dat alles wat ik deed gevolgen had. Mijn begeleiders brachten mij ook bij dat het goed was mijn gevoelens te uiten om zodoende alle boosheid en verdriet die ik in mij had ten opzichte van ons gezin een plek te geven. Ik leerde ook lezen en schrijven en toen ik er gereed voor was, werd ik ingeschreven op school. Ik herinner mij dat ik erg bang was omdat ik dacht dat zij weer achter mij aan zouden zitten, maar het tegendeel bleek waar te zijn, ik werd door de begeleiders altijd geholpen. Ik heb de Lagere School afgemaakt en zit nu in de derde klas van de Middelbare School; ook woon ik weer thuis samen met mijn vader en ´s middags werk ik op een loterijkantoor; ik draag op deze manier bij aan de kosten voor het huishouden en kan mijn eigen spulletjes kopen.

Maatschappelijk werker Juconi Mexico over de werkwijze:

"Wij oordelen niet, wij zijn volhardend en altijd respectvol"

Het werken met een jongen of een meisje en hun gezin geschiedt in twee fasen. Eerst vindt het therapeutische proces op individueel niveau met ieder gezinslid plaats; naderhand is de benadering gericht op het hele gezin. Onze inzet is volledig en geldt voor de langere termijn. Wij oordelen niet, wij zijn volhardend, altijd respectvol en waarderen dat zij de experts zijn in hun leven.

Maatschappelijk werker Juconi

Wij helpen hen bij het bevatten van hun angsten en trachten op een geleidelijke en zachte manier grenzen aan te geven om zodoende de zekerheden te creëren die zij nodig hebben om te reflecteren. Door deze onvoorwaardelijke relatie met hen aan te gaan, reiken wij hen een krachtig model aan die zij, langzaam maar zeker, overnemen bij het aangaan van hun eigen relaties met anderen.