De Juconi

aanpak

De Juconi aanpak focust zich op vier hoofdaspecten, namelijk: operatie vriendschap, gewenning, scholing en samenspel. Het eerste contact met een straatkind vindt plaats op straat, of in de casas de inquilinatos (huurkazernes). Speciaal getrainde medewerkers van Juconi trekken er dagelijks op uit om contacten te leggen en te onderhouden met deze kinderen. 

Door het vertrouwen van de kinderen te winnen kunnen we hen vervolgens opvangen in dagcentra of in onze eigen tehuizen. Het kind moet wennen aan een andere leefwijze en ook aan de kinderen om hen heen. 

samen naar

een betere toekomst

Ze worden daarom intensief begeleid door maatschappelijk werksters. Veel kinderen zijn nog nooit eerder naar school geweest. 

Daarom wordt er naast de gewone leerstof ook veel aandacht besteed aan het bijbrengen van normen en waarden. Tenslotte moeten de kinderen ook weer leren spelen met anderen. Een straatkind is vaak vervreemd van niet alleen volwassenen maar ook van leeftijdsgenoten. Zo bouwen we samen met hen aan een mooie toekomst vol kansen.

Helpt u ons deze kinderen een toekomst te geven? Laat dan een donatie achter.