Landen

Wat doet Juconi in deze landen?

De problematiek van straat- en zwerfkinderen is helaas wijdverbreid. Dat is helaas niet anders in Latijns-Amerika. In verhouding tot de enorme schaal ervan heeft Juconi toch een beperkte slagkracht. Daartoe richten we de hulpverlening op een select aantal landen. Binnen die landen wordt de hulpverlening over het algemeen ook lokaal geconcentreerd. In ieder land beschikt Juconi over een betrouwbare lokale partner die het e.e.a. in goede banen leidt. Door de hulpverlening te bundelen op een beperkt aantal locaties wordt de impact ook voelbaarder voor alle betrokkenen.


Projecten in Mexico Projecten in Ecuador Projecten in Colombia

Straatkinderen?

Met straatkinderen bedoelen wij kinderen die op of van de straat leven. Deze kinderen gaan doorgaans niet naar school en zwerven op straat of werken op straat om wat geld te verdienen. De kinderen zijn lang niet altijd thuis- of ouderloos, maar kennen weinig toezicht of sturing van hun ouders. Hun veiligheid, gezondheid en welzijn is helaas niet gegarandeerd.

Hoeveel straatkinderen zijn er?

Straat- en zwerfkinderen komen vooral voor onder grote groepen mensen die in armoede leven. Daartoe ontbreken registraties en exacte aantallen. Er worden uiteenlopende schattingen gedaan, maar het is niet onaannemelijk dat het momenteel tussen de 100 en 150 miljoen kinderen betreft. Door de steeds slechtere verdeling van welvaart in de wereld zijn er schattingen dat dit aantal wel eens kan oplopen tot 800 miljoen kinderen tegen 2020.