Bankgegevens &

Contactgegevens

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen - Juconi

President Kennedylaan 19
2517 JK ·s-Gravenhage

Ons kantoor is geopend van maandag t/m donderdag tussen 09:00u en 16:30u.

Telefoon: (070) 365 56 50 
Fax: (070) 7890130
E-mailadres: info@juconi.nl
K.v.K.nr: 41147085

Bankgegevens

IBAN: NL44 INGB 0004 7841 41 
Ten name van: Juconi

Social Media

  

Wij beschikken over het ANBI-keurmerk

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een extra publicatieplicht voldoen. Bijgaand vindt u de betreffende informatie van Juconi.