Contact

Wie zijn wij?

Het ontstaan van

Over Juconi

Juconi Nederland is in 1995 opgericht na een verzoek van een toenmalig medewerker van Novib. De activiteiten van Juconi pasten niet in de werkwijze van Novib, waardoor bij een groep geïnteresseerden het idee is ontstaan om structureel hulp te organiseren voor de straat en-zwerfkinderen in Latijns-Amerika. De "Juconi-aanpak” is een volledig programma waarbij lokale medewerkers de kinderen begeleiden om voor zich zelf te leren zorgen, zodat zij niet meer op de straat hoeven te zwerven of te leven.

Juconi draagt zorg voor de exploitatie van het Corjuconi-tehuis in Colombia en ondersteunt andere tehuizen en instellingen ook op projectbasis. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder.

Voor al uw vragen en wijzigingen

Contactformulier

Heeft u een vraag over uw donateurschap? Misschien staat het antwoord tussen onze veelgestelde vragen. Overige vragen en wijzigingen van uw donateurschap kunt u hieronder doorgeven.

Vermeld bij vragen over uw donateurschap altijd uw adresgegevens en IBAN-rekeningnummer!

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2018