Contact

Wie zijn wij?

Het ontstaan van

Over Juconi

Juconi Nederland is in 1995 opgericht na een verzoek van een toenmalig medewerker van Novib. De activiteiten van Juconi pasten niet in de werkwijze van Novib, waardoor bij een groep geïnteresseerden het idee is ontstaan om structureel hulp te organiseren voor de straat en-zwerfkinderen in Latijns-Amerika. De "Juconi-aanpak” is een volledig programma waarbij lokale medewerkers de kinderen begeleiden om voor zich zelf te leren zorgen, zodat zij niet meer op de straat hoeven te zwerven of te leven.

Juconi draagt zorg voor de exploitatie van het Corjuconi-tehuis in Colombia en ondersteunt andere tehuizen en instellingen ook op projectbasis. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder.

Voor al uw vragen en wijzigingen

Contactformulier

Heeft u een vraag over uw donateurschap? Misschien staat het antwoord tussen onze veelgestelde vragen. Overige vragen en wijzigingen van uw donateurschap kunt u hieronder doorgeven.

Vermeld bij vragen over uw donateurschap altijd uw adresgegevens en IBAN-rekeningnummer!

Bankgegevens &

Contactgegevens

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen - Juconi

President Kennedylaan 19
2517 JK ·s-Gravenhage

Ons kantoor is geopend van maandag t/m donderdag tussen 09:00u en 16:30u.

Telefoon: (070) 365 56 50 
Fax: (070) 7890130
E-mailadres: info@juconi.nl
K.v.K.nr: 41147085

Bankgegevens

IBAN: NL44 INGB 0004 7841 41 
Ten name van: Juconi

Social Media

  

Wij beschikken over het ANBI-keurmerk

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een extra publicatieplicht voldoen. Bijgaand vindt u de betreffende informatie van Juconi.

Algemene informatie

Bureau

Projectmanager/Coördinator: Annik Wierenga
Administratief medewerker: Mileydis Welvaart

 

Bestuur

 

Voorzitter: drs. P.W.M. (Thijs) Buddingh'
Penningmeester: Dhr. M.J.W.M. (Michel) Hermans
Secretaris: Dhr. S.P. (Steffen) Fokkema
Bestuurslid: Mevr. E. (Esther) Kok
Bestuurslid: Mevr. W.F.C. (Moenty) Ingwersen

 

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019