Het bestuur van Juconi is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur.

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur wil de kinderen door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden. Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.

Kernactiviteiten van het bestuur

  • Uitzetten van beleid en bepalen van de (fondsenwervings-)strategie
  • Verantwoordelijk voor (het fiatteren van) bestedingen
  • Toezicht houden op de activiteiten van de stichting.
  • Fungeren als klankbord voor de bureaumedewerker t.a.v. uitvoering van het beleid
  • Extern verantwoorden van de activiteiten van het fonds

Voor de continuïteit van de stichting en haar werk voor de kinderen, zoeken wij vrijwilligers die zich kandidaat willen stellen.

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019