Juconi-bestuur zoekt versterking!

Het bestuur van Juconi is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur.

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur wil de kinderen door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden. Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.

Kernactiviteiten van het bestuur

 • Uitzetten van beleid en bepalen van de (fondsenwervings-)strategie
 • Verantwoordelijk voor (het fiatteren van) bestedingen
 • Toezicht houden op de activiteiten van de stichting.
 • Fungeren als klankbord voor de bureaumedewerker t.a.v. uitvoering van het beleid
 • Extern verantwoorden van de activiteiten van het fonds

Voor de continuïteit van de stichting en haar werk voor de kinderen, zoeken wij vrijwilligers die zich kandidaat willen stellen.

Profiel bestuurslid

Als bestuurslid heb je affiniteit met (straat-)kinderen en Latijns-Amerika en werk je samen in een organisatie van vrijwillige bestuursleden en twee bureaumedewerkers.
We zoeken voor onze stichting algemene bestuursleden.

Afhankelijk van de taak die je aanspreekt zoeken wij mensen die:

 • beschikken over organisatorische, zakelijke en/of bestuurlijke kwaliteiten en communicatief vaardig zijn
 • gemiddeld ongeveer 1,5 uur per week beschikbaar hebben
 • een relevant netwerk hebben en dat actief in willen zetten voor de stichting
 • bereid en in staat zijn om samen met de andere bestuursleden en de bureaumedewerker na te denken over het beleid en de strategie
 • bereid zijn om zo vaak als nodig, maar minstens 3 keer per jaar te vergaderen
 • in een straal van 40 km rondom Den Haag wonen.

Kennis op financieel-economisch of juridisch gebied, en/of op het gebied van marketing en/of P.R. is zeker een pluspunt.

Wij bieden aan:  de mogelijkheid om ervaring op te doen, een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie en een vergoeding van gemaakte kosten. 

 

Aanvullende informatie

Meer informatie over deze bestuursfuncties kunt u verkrijgen bij Annik Wierenga (annik@juconi.nl of 070-3655650).

Reageren?

Voel je je aangesproken door bovenstaande en ben je bereid om je in te zetten voor een beter leven van straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika? Stuur je CV en motivatie dan naar: annik@juconi.nl

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019