ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een extra publicatieplicht voldoen. Bijgaand vindt u de betreffende informatie van Juconi.

* de naam van de instelling - Stichting Hoop voor Straat en Zwerfkinderen
* het RSIN/fiscaal nummer - 804957101
* de contactgegevens
* de doelstelling
* het beleidsplan
* de bestuurssamenstelling
* het beloningsbeleid
* een verslag van de uitgeoefende activiteiten - (bestuursverslag in jaarverslag)
* een financiele verantwoording