Alumni Studieproject

 

Studieproject

Kinderen een toekomst bieden is een doelstelling die heel serieus wordt genomen door alle medewerkers van onze tehuizen in Latijns-Amerika. Natuurlijk hebben niet alle kinderen dezelfde aanleg of talenten maar ze verlaten een tehuis vrijwel allemaal met een voltooide schoolopleiding. Een beroep of vak hebben zij in die tijd eveneens leren beheersen.

Om aan de programma’s van Corjuconi deel te mogen nemen verlangt de leiding van de pupillen dat zij naar school gaan en de school afmaken. Vervolgens dienen zij de middelbare school en een beroepsopleiding te voltooien. Voor de meer getalenteerde kinderen met een goede aanleg maakt de
leiding het mogelijk dat zij naar een Hogeschool of Universiteit kunnen gaan, voor zover het budget daartoe ruimte beidt. De gedachte die hier achter zit en wat de ervaring ons ook leert, is dat deze kinderen zelf een volwaardige plaats in de maatschappij gaan bekleden. En dat zij, als zij klaar zijn, op hun beurt gaan bijdragen aan het welzijn van kinderen die in dezelfde beroerde situatie verkeren als zij indertijd deden. Ze vullen met hun kennis het reeds aangeboden programma aan en zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor de jongste kinderen.

Juconi wil de kinderen een goede toekomst te bieden, waartoe een studie een uitstekend uitgangspunt biedt. Het Corjuconi-tehuis maakt dankbaar gebruik van het reeds bestaande studiefonds dat Juconi ter beschikking stelt. 

De gedachte die hier achter zit en wat de ervaring ons ook leert, is dat deze kinderen zelf een volwaardige plaats in de maatschappij geen bekleden. En dat zij, als zij klaar zijn, op hun beurt gaan bijdragen aan het welzijn van kinderen die in dezelfde beroerde situatie verkeren als zij indertijd deden. Ze vullen met hun kennis het reeds aangeboden programma aan en zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor de jongste kinderen.

Help een ander kind met zijn/haar vervolgstudie!