Veelgestelde vragen

Over uw donateurschap

 

 

donateurschap-juconi

Hoe weet ik dat mijn donatie

goed terecht komt?

Goede doelen met het Keurmerk Goede Doelen - beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie - kunnen een helder inzicht geven in wat er met jouw donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet je onder andere of wij bonafide bestuurders hebben, of we fondsenwerven volgens de gedragscode, wat onze strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.

Daarnaast brengen wij zelf jaarlijks een bezoek aan de tehuizen om te controleren of de door donateurs beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de projecten waarvoor ze bestemd zijn.

Wat gebeurt er met

mijn bijdrage?

In ons jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht wat er met het geld van donateurs wordt gedaan. Een klein gedeelte van je bijdrage wordt gebruikt voor fondsenwerving (waar ook personeelskosten onder vallen), maar het overgrote deel komt bij de straat- en zwerfkinderen van Latijns-Amerika terecht. Het geld wordt daar gebruikt voor opvang, scholing, voeding, medicijnen, kleding en recreatie.

donateurschap-juconi

donateurschap-juconi

IK BEN DONATEUR, HOE KAN IK

een adreswijziging doorgeven?

Maak gebruik van ons contactformulier of stuur een mailtje met daarin je naam, oude adres, IBAN en je nieuwe adres naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650.

HOE KAN IK MIJN

REKENINGNUMMER WIJZIGEN?

Maak gebruik van ons contactformulier, stuur een mailtje met daarin je naam, adres, oude IBAN en je nieuwe IBAN naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650. Houdt er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

donateurschap-juconi

machtiging-juconi

Hoe kan ik mijn

machtiging opzeggen?

Weet je het echt zeker? Je kunt je bijdrage ook verlagen of de frequentie veranderen. Stuur een mailtje met daarin je naam, adres en IBAN naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650. Houdt er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

© Juconi, Alle rechten voorbehouden 2004-2019