plan-padrino-juconi

Hoe lang blijf ik

Padrino?

Je kunt zo lang als je wilt Padrino blijven! In principe hanteren de tehuizen de regel dat kinderen op hun 18e zelfstandig worden geacht. De meeste kinderen hebben dan hun middelbare school afgerond en zijn aan het werk, sommigen volgen een vakopleiding of universitaire studie en hebben dan geen tot weinig hulp meer nodig van het tehuis. Wij stellen dan een nieuw kindje aan je voor die jouw hulp en aandacht ook heel goed kan gebruiken.

Kinderen die nog niet zelfstandig genoeg zijn, bijvoorbeeld omdat zij nog een opleiding volgen, kunnen gebruik blijven maken van de ondersteuning van het Plan Padrino. De maatschappelijk werkers beoordelen in hoeverre ondersteuning nog gewenst is. Ook komt het voor dat pleegouders zo’n warme band hebben met hun pleegkind, dat ze hen ook in hun volwassen leven willen blijven ondersteunen. In overleg met het pleegkind wordt dan gekeken naar de behoefte. De correspondentie kan dan ook gewoon door blijven lopen via ons kantoor.

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een kind vroegtijdig uit het hulpprogramma stapt. Soms omdat het gezin niet mee wil werken, maar vaker omdat het gezin naar een andere stad verhuist vanwege betere arbeidskansen. In dat geval stellen wij je een nieuw kindje voor om te ondersteunen.